БСП-Самоков проведе отчетно-изборна конференция

16.04.2016 г.

На 16.04.16 се проведе Отчетно-изборна конференция на общинската организация на БСП - Самоков, по информация на Валентина Виденова.

За делегати на 49-тия Конгрес на БСП са избрани:

1. Силвия Стойчева

2. Владимир Георгиев

3. Михаил Михайлов

4. Ивалина Трендафилова

5. Радослав Стойчев - делегиран (в качеството си на Народен представител, съгласно чл. 39, 1.4 б от Устава на БСП)

За председател на НС на БСП не бяха излъчени предложения.

За членове на НС на БСП бяха предложени 4-рима другари:

1. Силвия Стойчева

2. Радослав Стойчев

3. Анна Тодорова

4. Ивалина Трендафилова

За председател на ОПКК на БСП не бяха излъчени предложения.

За членове на ОПКК на БСП не бяха излъчени предложения.