Община Самоков подкрепи благотворително състезание в помощ на малко дете

12.10.2019

Община Самоков подкрепи инициативата за благотворително състезание в помощ на малко дете, което страда от Детска церебрална парализа. Автомобилни пилоти от цяла България се събраха на добре познатото трасе в района на с. Бели Искър, където любители и фенове на високите скорости имаха възможността да влязат в ролята на техни навигатори и да усетят адреналина в състезателния автомобил. Предварително всеки един от тях заплати сума, с която да помогнат за лечението на Боби, който се нуждае от всекидневна рехабилитация.

Общината поддържа два дома за възрастни хора, а условията в тях са едни от най-добрите в цялата страна. Сградният фонд е напълно обновен. В дома в Самоков има помещение за рехабилитация, фитнес зала, помещение за свободни занимания – кулинарство, плетиво и бродерия и др. Освен прекрасни условия и възможности за активен социален живот, около дома в Самоков е изграден и прекрасен кът за отдих и разходка. Освен домовете в Самоков и с. Ковачевци, Община Самоков изгради два Центъра за възрастни хора, чрез които обогатява социалния живот на възрастните хора. С грижа за трудноподвижните лица и лицата в неравностойно положение Общината поддържа Домашен социален патронаж, чрез който доставя храна по домовете на територията на цялата община. Отделно има и социална кухня, която изхранва социално слаби лица.

„Община Самоков спечели проекти за осигуряване на лични асистенти на лица в неравностойно положение за грижа тип „личен асистент” и отделно проект за медицински грижи по домовете", коментира кандидатът за кмет на левицата Владимир Георгиев. Той допълни, че общината е разкрила и Център за деца с увреждания, оборудван с най-съвременните изисквания за такъв център; поддържа Център за рехабилитация и социална интеграция на лица с увреждания. "В него, освен комплекс от услуги, има възможности и за включване в различни инициативи за интеграция. Преди около четири години Общината спечели проект и изгради Център за настаняване от семеен тип на деца", каза той и поясни, че в новата сграда намериха своя дом 12 деца. По думите му в унисон с активната социална политика и социална отговорност, през миналата година Община Самоков е спечелила проект и е изградила Център за обществена подкрепа, където да могат да намерят закрила пълнолетните лица, които трябва да напуснат центъра за настаняване от семеен тип. "За уязвимите групи община Самоков разкри Корпус за социални услуги, където се провеждат занимания и беседи за превенция на ранните бракове, както и медицински консултации и услуги", заяви Георгиев.

Общината инвестира в осигуряване на достъпна среда в обществените сгради. Община Самоков вече 15 години поддържа градски транспорт, който е безплатен.