Корнелия Нинова: Наложителни са промени в пенсионното законодателство

Янр 14, 2015 Новини БСП 0 935

Наложителни са промени в пенсионното законодателство- с този аргумент зам

Наложителни са промени в пенсионното законодателство- с този аргумент зам.- председателят на ПГ на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Корнелия Нинова представи предложенията за промени на левицата в Кодекса за социално осигуряване. Първото искане е  да се замрази стажът и възрастта за пенсиониране, такива каквито бяха през 2014г. „Последните години непрекъснато се увеличават стажът и възрастта за пенсиониране, което поставя едно поколение пред голямо изпитание, а в резултат - не доведе до стабилизиране на състоянието на системата и подобряване на дефицита в НОИ”, аргументира се тя. По нейните думи в България работещите реално се пенсионират по-късно от преобдаващата част от страните в ЕС. Според Нинова след 2012г тази разлика започва да става особено осезаема като реалната възраст, на която се пенсионират хората в България е 64 години и 5 месеца за мъжете и 61 години и 3 месеца за жените. „Трябва да имаме предвид и факта, че продължителността на живота в България е по-кратка, отколкото в ЕС, с около 5 години по последни данни. 70.62 години за мъжете, а за жените 77.55 години”, уточни Нинова.
Зам.-председателят на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Корнелия Нинова представи и второто предложение на парламентарната група за т.нар. „гъвкаво ранно пенсиониране”. Тя обясни, че според данните на Евростат повече от половин милион българи между 54 и 64 години са икономически неактивни през 2013г. Тя уточни, че това са хора в предпенсионна възраст, които не могат  да намерят работа, не подлежат на преквалификация или програмите не ги обхващат и те остават без доход. „Законопроектът ни предвижда да се направи комбинация между недостиг на възраст и осигурителен стаж в размер общо на 24 месеца и възможност да се получи по-ниска пенсия по желание на този човек с 0.4% за всеки нестигащ месец. Това общо може да достигне до намаление на пенсията с до 9.6%”- обясни тя. Нинова допълни, че аргументите по този въпрос са на база поискани разчети от НОИ, за да се види как би се отразило това на системата и колко лица би обхванало. Тя уточни, че лицата, които биха могли да се възползват от този законопроект, са разделени на три групи: първата са тези, които са навършили възраст по чл.68, ал. 1 от КСО, но не им достигат до 2 години стаж- около 3 000 души и допълнителните средства, които са необходими са около 5.9 млн.лв; втората група са лицата, които имат достатъчен осигурителен стаж, но нямат възраст за пенсиониране- около 10 000 и биха стрували на бюджета 24.6 млн.лв; третата група са хора, които нямат стаж и възраст - взети заедно- това са между 13 000 и 15 000 души и изисква допълнителен ресурс за 2015 от 30.5 млн.лв. 
Корнелия Нинова е категорична, че решенията по тези въпроси са очаквани от гражданите на България и са част от пенсионната реформа. „На хората, на които не им достига възраст и стаж- това дава възможност да придобият право на пенсиониране по-рано, без да ощетяват бюджета на НОИ и държавния бюджет и да имат нормален доход в предпенсионна възраст. Със замразявянето на стажа и възрастта се дава възможност на една голяма част от българските граждани да придобият право на пенсия през 2015 година”, допълни тя. Нинова припомни, че БСП е предоставила алтернативно предложение за набавяне на средства в НОИ чрез увеличаване на максималния праг на осигурителните вноски. „Политическата ни позиция винаги е била последователна по тези два въпроса имаме и своите икономически, финансови, социални и човешки аргументи”, заключи Корнелия Нинова.