ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА БСП – ГР.ЗЛАТИЦА

Нека заслужим доверието на хората с предлагане на реални политики, а не с лъжи!

Във връзка с появилите се в радио „Ауреа” въпроси към издигнатия от БСП кандидат за кмет на община Златица, с които се цели преднамерено и целенасочено оклеветяване на г- жа Магдалена Иванова, заявяваме следното: Наясно сме, че срещу силна кандидатура се хвърлят всички усилия и се използват различни методи, за да бъде компрометирана. Всичко това се случва без да се вземе под внимание, че подобни атаки всъщност копроментират и работата на общински съвет и общинската администрация – хора, които работят и дават всичко от себе си, за да може Златица да се развива. Зад подобни материали ясно личат интересите на определени кръгове и хора, чиято цел е единствено да се доберат до управлението на Златица. Подобни дребни лъжи и спекулации в конкретни медии, нас не ни притесняват. Всички въпроси са некоректно, некомпетентно и неадекватно зададени, но за да не остава съмнение в нашите съграждани ние ще отговорим на всички тях. Няма да се възползваме от право на отговор, защото такова дори да ни бъде дадено, ще бъде изопачено отново.

В тази връзка, държим да подчертаем някои основни моменти:

1. Вярно ли е, че продадохте апартамент на кметския наместник на с.Петрич – Мария Ангелова за сумата от 4000 лв? Отговор: Апартаментите общинска собственост се продават след решение на общински съвет. Общински съвет определя начина на продажба – търг и продажната цена. Търговете се обявяват публично чрез местните медии и сайта на общината. Назначава се комисия, която да отвори офертите и класира участниците. Във връзка с цитиран конкретен апартамент и купувач, уточняваме, че апартамент с подобна квадратура няма продаден на цена под 20 хил. лв., както и купувач с подобно име.

2. Вярно ли е, че сте обещали на Торхан Карачобан цялата концесия по сметопочистване и сметоизвозване? Отговор: Сметопочистването и сметоизвозването се извършват от общинско звено „Чистота”, за да бъде дадена тази дейност на концесия трябва да бъде взето решение на Общинския съвет. При продължаване на мандата на управление на БСП в община Златица, се гарантира запазването на общинското звено и неговата дейност.

3. Вярно ли е, че изграждането на водния цикъл в Златица ще бъде дадена на фирми близки до ДПС? Отговор: Воден цикъл в Златица твърдо обещава само и единствено представителя на Евророма в предизборните си обиколки.

4. Вярно ли е , че в последния момент на кметуването си сте дали укрепването на река в с. Петрич и се прави без строително разрешения? Отговор: Проектът е със разрешение от Регионална Инспекция по Околна Среда и Води, Басейнова дирекция и разрешително за строеж проверено от ДНСК. Изпълнителя на обекта е избран съгласно изискванията на ЗОП и не е фирма на лицето Карачобан

5. Защо се изгражда парк за 36 000 лв. в село Петрич? Отговор: Следваме политиката за обновяване на малките населени места, затова във пустеещ общински терен ще се изградят малък парк със баскетболен кош, алеи и беседка. Проектът е заложен в капиталовата програма на общината за 2015г и е гласувана от общински съвет

6. Вярно ли е , че изплатена цялата сума за строителството на училището? Отговор: По сметка на община Златица не е минал нито лев за строителството на училището. Средствата са целеви и директно се превеждат от Министерство на финансите към фирмата изпълнител. Финансовите средства, касаещи строителство се изплащат след представяне на подписан протокол. Министерство на финансите е превело средства, след представени 3 протокола.

7. Вярно ли е , че е изплатена цялата гаранция на изпълнителите? Отговор: Средствата се превеждат чрез системата „ Себра”, а от началото на строителството до достигане на 30 % от количествената сметка строителите извършват ремонтите със собствени средства.

8. Вярно ли е , че сте сключили фиктивен договор за надзор? Отговор: Има сключен договор за осъществяване на строителен надзор, върху който договор има подпис и печат на фирмата, както подпис и печат от страна на общината. Да се говори за „фиктивен” договор е меко казано несериозно.

9. Вярно ли е че умишлено не сте осъществявали инвеститорски контрол? Отговор: Инвеститорски контрол се осъществяваше от зам.кмета по строителството.

10. Вярно ли е, че имате съставен акт за десетки хиляди лева от АДФИ и е платен от общински бюджет? Отговор: За 4 години има съставен един акт от АДФИ. Актът се обжалва и не е платен от общинския бюджет.

Въпросите, които циркулират в медията за съжаление показват само и единствено неподготвеност и неразбиране на процеса на вземане на решения и целят единствено дискредитирането и оплюването на опонентите, нещо което БСП категорично не приема. Всяка медия си има собствена политика и решава кой кандидат да подкрепя и в замяна на какво. Друг е въпроса дали подобни пасквили ще помогнат на техните автори да спечелят местните избори или напротив. На 25 октомври жителите на община Златица ще покажат чрез вота си дали подобна очерняща кампания е помогнала! До тогава продължаваме да се срещаме с хората и да разясняваме свършеното до този момент в община Златица и нашата визия за следващите четири години. Успех на всички кандидати и нека заслужим доверието на хората с предлагане на реални политики, а не с лъжи!

Общински съвет на БСП Златица,

Корнелия Нинова, Народен представител от 26 МИР – София област