За София област

Софийска област е с площ от 7059 km². Тя е втората по големина област в България след бургаска, а броят на общините, намиращи се на територията ѝ наброява 22, което я прави областта с най-много общини в цяла България. Областен център на Софийска област е град София, който не влиза в нейния състав. Нейната областна администрация е единствената в България, разположена в град, който е извън областта, която се управлява. Населението на Софийска област е 247 489 души. На територията ѝ се разполагат общините Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар и Челопеч.

На територията на областта се простират части от Западна Стара планина, Ихтиманска Средна гора, Рила, планините Верила и Плана, както и части от Софийското, Самоковско, Ихтиманско, Златишко-Пирдопското и Ботевградското полета. Богатото разнообразие от природни дадености, културни и исторически забележителности, планински маршрути, екопътеки и др. правят територията на Софийска област изключително привлекателна и все по-посещаема туристическа дестинация. На територията на най-голямата община в Софийска област – Самоков се намира най-високият връх както в България, така и на целия Балкански полуостров – вр. Мусала с внушителната си височина от 2925 м. Отново на територията на община Самоков се намира и един от най-големите и известни български зимни планински курорти – к.к. Боровец. Известен е с това, че е най-старият планински курорт в България, датиращ от 1896 г., а днес множеството ски-писти и прекрасни условия за туризъм, правят к.к. Боровец една от най-предпочитаните дестинации през зимния сезон, привличайки както български, така и чуждестранни туристи.

Областта притежава разнообразен релеф и е пресечена от над тридесет реки, най-големите от които са Искър, Марица, Тополница и Нишава. Големият брой реки, язовири и други водоеми. Надморската височина в областта варира от 350 до 2925 метра, което обуславя и широкото разнообразие на почви и климатични фактори. Климатът е умерено-континентален и се характеризира със сравнително студена зима, прохладна пролет, не много горещо лято и мека есен. Високите котловинни полета предполагат добри условия за интензивно земеделие, но континенталният характер на климата ограничава редица производства и налага като структуроопределящи животновъдството – отглеждането на дребен и едър рогат добитък, и фуражо-производство. От зеленчукопроизводството най-голям дял заема производството на картофи и зеле.

През територията на областта преминават международната железопътна линия Белград - София - Истанбул, националните жп линии София - Варна и София - Бургас, автомагистралите „Тракия” и „Хемус”. Дефилето на река Искър и планинските проходи Петрохан и Витиня осъществяват връзката между Северна и Южна България.

На територията на Софийска област има 179 учебно-възпитателни заведения. От тях детските градини са 74, а училищата – 103. Децата в региона посещават 8 начални, 57 основни и 16 СОУ. 4 са профилираните гимназии, а 31 от училищата в областта имат статут на средищно училище. Девет са защитените училища. 26 361 е броят на учениците, посещаващи училище на територията на Софийска област през учебната 2014-2015 година. В Софийска област има 95 учебни заведения за деца със специални образователни потребности. В тях се обучават 539 деца и ученици. Детските градини са 25 и се посещават от 34 деца. 70 са училищата, в които 505 деца са интегрирани ученици със специални образователни потребности. Повечето училища в Софийска област имат дългогодишна и богата история, а възпитаниците им са успешно реализирани в различни сфери от обществения, икономически и политически живот на страната. Всички учебни заведения в областта изпълняват различни проекти, финансирани по Оперативните програми на Европейския съюз, съфинансирани от Европейския Социален Фонд (ЕСФ), както и проекти по Националните програми на МОН. Изключително добре е развита творческата и културна дейност в училищата, като техните възпитаници намират разнообразни и интересни начини за проява на таланта и уменията си извън класната стая.

Софийска област е един от най-стратегическите райони за икономическото развитие на България. Превес в областта има развитието на редица сектори на преработващата промишленост. Многогодишни традиции в общините, разположени в непосредствена близост до столицата, имат секторите: производство на хранителни продукти и напитки; текстил и облекло; обработка на кожи и производство на кожени изделия; производство на хартия, картон и изделия от тях; печатна дейност; производство на химични продукти и изделия от пластмаси; производство на основни метали, компютърна и комуникационна техника и електронни продукти; производство на електрически съоръжения. Наличието на природни залежи от медно-порфирни и злато-съдържащи руди на територията на общините от източната част на Софийска област, а именно Пирдоп, Мирково, Златица, Етрополе и Челопеч, е фактор както за бързото развитие на добивната промишленост, така и на икономиката в тези райони. В Софийска област с динамични темпове се развива и производството на електрическа и топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници.

Структуроопределящ за икономиката на Софийска област и алтернатива в стратегическите планове за развитие на голяма част от общините в областта е туризмът. Развитието на туризма е приоритетна цел и за останалите. Нишата на религиозния или поклоннически туризъм също има сериозен потенциал, предвид големия брой старинни храмове и манастири, намиращи се в цялата Софийска област.

Калоян Паргов - председател

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи