Депутатите от левицата Радослав Стойчев и Лало Кирилов проведоха работна среща с кмета на Ботевград

10.1.2018 г.

Народните представители от ПГ на „БСП за България” Радослав Стойчев и Лало Кирилов се срещнаха с кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов по повод реализацията на важни за Община Ботевград инвестиционни проекти, планирани за предстоящата 2018 г.

Конкретният повод за срещата бе осигуряване на средства за решаване на инфраструктурните проблеми на общината. По думите на кмета приоритет номер едно е водоснабдяването и водопреносната мрежа. По отношение на тях кметът е запознал депутатите, какви са възможните мерки и средства, които общината би могла да получи по осем проекта.

„Няма друг кмет от областта да ни е канил на подобна среща. Изненадан съм приятно.  Бяхме предварително информирани за това, какво ще обсъждаме по отношение на неговите писма и стъпки пред изпълнителната власт за проекти, за които се очаква финансиране. Кметът ни запозна освен с проектите, които община Ботевград  е депозирала в различни министерства, още и с важни и съществени проблеми по отношение на здравеопазване, образование, сигурност и обществен ред, в частност намаляване на кадрите в полицията. Досега обикновено депутатите работеха по региони  с местните си структури. Така  ние бяхме запознати и с проблемите на други общини, и ако е възможно да помогнем и да потърсим някакво съдействие, както и да окажем помощ за кмета и за местната власт за реализиране на проектите”, коментира Радослав Стойчев. Той заяви, че БСП има възможност да задава въпроси и да търси отговори от министрите, както и да използва различни лостове на парламентаризма за решаване на проблемите.

Депутатът Лало Кирилов заяви, че още в началото на мандата е запознат с проблемите на общината. „Това, което виждам тук, като проблеми, ги виждам и в други общини. Те биха имали не локално решение, а зависят от компетентността на законодателната власт”, каза той. Кирилов подчерта, че това, което вижда е липса на критерии с разпределянето на парите с излишъка от държавния бюджет. Той като член на бюджетната комисия в парламента, още на първо четене при приемане на Бюджет 2018, е заявил, че има подценяване на приходната част с около 2 млрд. лева., които в края на годината ще бъдат разходвани без ясни критерии, само с  едно постановление на Министерски съвет, без оглед на ефективността на разходите. „Това нещо го виждаме и тук, във втората най-голяма община в Софийска област. Тя не е получила нито лев по т.нар. постановления на МС”, обясни той.

Лало Кирилов даде примери с области, където с раздават по 600 хил.лв за фонтани. „Въпросът е, че в голяма степен има субективизъм. Считам, че трябва да има ясни критерии. Ние вече сме подали жалба в Конституционния съд за прекратяване на тези методи на разпределение на средства. В закона за публичните финанси изрично е записано, че средствата могат да бъдат разходвани само съобразно законопроекта за бюджета за съответната година. Управляващите направиха една хватка, тъй като се допуска, че може средствата да се разпределят и с решение на Министерски съвет”, категоричен бе Кирилов.